Hallo en welkom op de groepspagina van groep 7/8!

We hebben het heel gezellig met elkaar en maar werken ook hard en zelfstandig op onze tablets of bijvoorbeeld in een andere werkboek of project om wat meer uitdaging te hebben. Juf probeert zo veel mogelijk de doelen per leerling klaar te zetten, zodat er gedifferentieerd gewerkt en geleerd wordt.

Elke dag beginnen we met een opening. Op maandag doen we dat aan de hand van een check-in, waarin we door middel van een vraag weer iets van en over elkaar leren. Op dinsdag tot en met donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal en op vrijdag blikken we op de verhalen terug. We bidden ook met en voor elkaar. We denken ook na over punten waarvoor we kunnen danken. Dat is soms nog best lastig om over na te denken, want vaak zijn dingen zo ‘gewoon’. Het is goed om hier met elkaar over door te praten.

We werken veel en hard op de Snappet. Reflecteren regelmatig op onze werkhouding aan de hand van de gemaakte les, of de score op het leerdoel. Zo proberen we een goed beeld te krijgen van onszelf, in wat we kunnen en nog kunnen verbeteren of leren.

Aan de hand van leesteksten uit de methode Nieuwsbegrip oefenen we onze begrijpend lezen vaardigheden. Welke gedachten krijg je bij het lezen van de titel en het bekijken van de plaatjes? We halen onze voorkennis over het onderwerp op, voor we aan de slag gaan met het lezen van de tekst. Dit lezen, hier komt ook regelmatig technisch lezen bij om de hoek kijken. We lezen de tekst hardop, soms klassikaal, soms in groepjes, soms in duo’s. Lekker afwisselend. Ook gebruiken we soms teksten van het internet, die aansluiten bij het thema waarover we werken, of krantenartikelen. Zelfs korte berichten als appjes of Facebookberichten kunnen we gebruiken om ons begrip van teksten te verbeteren.

Sinds dit jaar werken we met een nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en techniek : Da Vinci. Ons eerste thema ging over de Indianen in Amerika. Hoe kwamen ze daar? Welk werk deden en doen ze? We hebben gekeken naar de verschillen tussen stammen, geconcludeerd dat er binnen de verschillende stammen ook verschillende tradities zijn en proberen ons in te denken hoe het zou zijn om in die tijd te leven. Ook hebben we ons creatief uitgeleefd bij het maken van een totempaal, zoals u hieronder kunt zien 😉

In het tweede thema hebben we ons verdiept in de Vikingen. Een groepje heeft een groot Vikingschip gemaakt, er zijn wat kleine schepen gemaakt en we hebben vissenkoppen ontleed. Hierbij keken we vooral naar wat er achter het kieuwdeksel zit en kwamen we tot de ontdekking dat een kieuw uit een heleboel verschillende kieuwbogen bestaat! Voor de één hét moment van het jaar, de ander griezelt erbij 😉 En wist u dat de Vikingen helemaal geen horens op hun helmen droegen? Dat beeld hebben we te danken aan een opera van Wagner…

 

Hartelijke groet van de kinderen en hun juf!