Groep 3 is een gezellige, energieke groep met veel leuke ideeën en plannetjes. De kinderen in deze groep houden van beweging, lekker kletsen en lekker hard werken. Tussen de lessen door is een bewegingsactiviteit echt wel even nodig. Daarna kunnen de kinderen weer goed aan de slag. Er wordt veel werk verzet door deze groep. De juffen hebben aan het eind van de dag altijd flink wat nakijkwerk.

Wat is het geweldig om te horen hoe goed de kinderen van deze groep al kunnen lezen. Elk kind leest op zijn of haar eigen niveau elke week zeker één boek uit. Op vrije momenten zien we veel kinderen met een boek op tafel omdat ze graag verder willen lezen. Vooral spannende boeken zijn geliefd. De komende weken besteden we aandacht aan het verder uitbreiden van de leesvaardigheid met langere woorden, lastige clusters als oei/aai/ooi en meerdere medeklinkers achter elkaar zoals in struik. Ook oefenen we in het lezen op toon. We zijn gestart met boekbesprekingen. Alle kinderen vullen na het lezen van een boek een soort boekverslag in. Ze mogen dit voor de klas presenteren en ook een stuk voorlezen uit hun boek. Zo ontdekken andere kinderen weer leuke boeken en leren de kinderen presenteren.

Rekenen doen de meeste kinderen in de groep ook graag. Naast de leerkrachtgebonden lessen waarin we een nieuw doel uitleggen, werken we 1-2 keer per week in een circuit. De groep is dan verdeeld in 4 groepen. Tijdens de les werken de kinderen dan afwisselend op verschillende manieren aan het doel van de les. Terwijl één groep instructie op niveau bij de leerkracht krijgt, gaan de andere groepen aan het werk op de computer, in het werkschrift of een rekenspel. Na ongeveer 12 minuten wisselen we van plek. Zo is iedereen op zijn eigen niveau gedurende de volledige rekenles actief bezig met het doel van die dag. Met deze manier van werken stimuleren we ook het van en met elkaar leren.

Met schrijven zijn we na het aanleren van alle losse letters gestart met het ‘aan elkaar’schrijven. En wat kan deze groep dat netjes! De stickers zijn niet aan te slepen;-) Wanneer een kind 5 keer sticker heeft gekregen in het schrijfschrift, mag er met gekleurde pen geschreven worden. Die pennen moeten aan het eind van het jaar vast vervangen worden. Zo vaak worden ze gebruikt!

DaVinci is inmiddels helemaal bekend bij de kinderen. Twee middagen in de week werken we aan wereldoriëntatie met deze methode. De onderwerpen die we tot nu toe behandeld hebben zijn heel divers waardoor alle kinderen geregeld aangesproken worden in hun interesse gebied. Bomen, planten, reptielen, steden, elektriciteit, het riool, werelddelen, kleding, baby’s, dag en nacht, licht en schaduw en nog veel meer is de afgelopen tijd voorbij gekomen. En steeds is er een overkoepelend thema zoals ‘Samen op de aarde’ (Wie leven er op de aarde? Hoe ziet de aarde eruit? Welke dieren wonen er? Hoe zorgen we met elkaar goed voor de aarde?) De teken- en handvaardigheid opdrachten koppelen we meestal aan de onderwerpen van DaVinci. Het is geweldig om te zien dat kinderen die zich wat meer op de achtergrond houden tijdens het bespreken van de les, dan helemaal op kunnen bloeien en op hun manier het onderwerp verwerken en laten zien wat zij geleerd hebben over het onderwerp.

Elke woensdag mogen de ouders even mee de klas in. Veel kinderen willen het werk dat zij afgelopen week gemaakt hebben even laten zien. Voor de leerkracht is het fijn om ouders even te ontmoeten en te spreken.

We hopen dat u het leuk vond om op deze manier wat meer over groep 3 te weten te komen.