Hallo allemaal! Leuk dat u op de groepspagina van groep 7 kijkt!

Wist u dat er echt super veel talent in onze klas zit? Dat komt mooi uit, want dit schooljaar is het thema: ‘Wat een talent!’.

Elke dag beginnen wij met een opening. We zingen en bidden met én voor elkaar. We houden ons nu veel bezig met het leven van de Here Jezus! We proberen in gesprekken te ontdekken wat de Here God ons duidelijk wil maken met het verhaal, zodat wij er nu in 2018 ook wat aan hebben.

Op de dinsdagen ziet u juf Tineke voor de groep staan, omdat juf Tanja dan studieverlof heeft.

In groep 7 werken we super hard en zelfstandig op onze tablets of bijvoorbeeld in een extra werkboek of project om wat meer uitdaging te hebben. Daarnaast doen we ook veel andere leuke dingen: naar een boerderij gaan, een schrijfster in de klas, kerstkaarten maken voor een kindertehuis in Kenia, opa’s, oma’s en ouders die komen voorlezen in de klas, theaterlezen en op vrijdag gymmen met juf Celine.

We werken sinds dit schooljaar ook thematisch vanuit de methode ‘Da Vinci’. De zaakvakken worden aangeboden vanuit een thema. Na het thema Indianen en Vikingen, zijn we nu bezig met de Ottomanen. Iedereen is bezig met een eigen themawerkstuk rondom dit onderwerp. Kinderen doen onderzoek op basis van eigen leervragen. Bijvoorbeeld naar de verschillen en overeenkomsten van de het leven van toen en nu of welke feesten er gevierd worden in Turkije.

  

Ook leren wij topografie sinds dit schooljaar op een hele andere manier. Hieronder ziet u wat foto’s van een aantal leerlingen die een pitch houden. Weet u wat het is? Vraag het anders maar aan groep 7, zij kunnen het u vertellen. Tof om te zien wat kinderen tijdens een pitch allemaal vertellen over een werelddeel, Nederlands eiland, oceaan of plaats in Nederland. Op deze manier kunnen onze hersenen de topografie nog beter opslaan!

Tot slot nog even iets over het lievelingsvak van de juffen: rekenen! 🙂 Aan het begin van groep 7 gingen we gelijk aan de slag met procenten. Dat komt vaak langs in groep 7 en als je eenmaal weet hoe je 10% en 1% in een verhoudingstabel kunt uitrekenen, dan kan je eigenlijk elke procentsom uitrekenen. Eerst hebben we met elkaar maar eens nagedacht waar je procenten eigenlijk tegenkomt. Met elkaar ontdekten we dat dat op heel veel plekken is. Nu zijn we ook veel bezig met breuken en kommagetallen.

Groetjes van groep 7 en juf Tanja