Hallo en welkom op de groepspagina van groep 7/8!

We hebben het heel gezellig met elkaar en maar werken ook hard en zelfstandig op onze tablets of bijvoorbeeld in een andere werkboek of project om wat meer uitdaging te hebben. Juf probeert zo veel mogelijk de doelen per leerling klaar te zetten, zodat er gedifferentieerd gewerkt en geleerd wordt.

Elke dag beginnen we met een opening. Op maandag doen we dat aan de hand van een check-in, waarin we door middel van een vraag weer iets van en over elkaar leren. Op dinsdag tot en met donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal en op vrijdag blikken we op de verhalen terug. We bidden ook met en voor elkaar. We denken na over punten waarvoor we kunnen danken. Dat is soms nog best lastig om over na te denken, want vaak zijn dingen zo ‘gewoon’. Het is goed om hier met elkaar over door te praten.

Sinds kort hoort het ook bij de opening van de dag dat we met elkaar een nieuwsbericht lezen/bekijken en hierover doorpraten. We kunnen iedere dag kiezen uit verschillende dingen: een nieuwsbericht in het binnenland, een nieuwsbericht uit het buitenland, maar ook artikelen over techniek, het milieu of een opvallend filmpje komen aan bod op deze site. Het doel is om onze blik een beetje te verruimen en een mening te ontwikkelen over bepaalde onderwerpen.

We werken veel en hard op de Snappet. Reflecteren regelmatig op onze werkhouding aan de hand van de gemaakte les, of de score op het leerdoel. Zo proberen we een goed beeld te krijgen van onszelf, in wat we kunnen en nog kunnen verbeteren of leren. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten: naast een uitleg van de juf kan er ook gekozen worden om een bepaalde opdracht in tweetallen te maken, waarbij een sterke leerling een andere leerling op weg helpt.

Aan de hand van leesteksten uit de methode Nieuwsbegrip oefenen we onze begrijpend lezen vaardigheden. Welke gedachten krijg je bij het lezen van de titel en het bekijken van de plaatjes? We halen onze voorkennis over het onderwerp op, voor we aan de slag gaan met het lezen van de tekst. Dit lezen, hier komt ook regelmatig technisch lezen bij om de hoek kijken. We lezen de tekst hardop, soms klassikaal, soms in groepjes, soms in duo’s. Lekker afwisselend. Ook gebruiken we soms teksten van het internet, die aansluiten bij het thema waarover we werken, of krantenartikelen. Zelfs korte berichten als appjes of Facebookberichten kunnen we gebruiken om ons begrip van teksten te verbeteren.

Sinds dit jaar werken we met een nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en techniek : Da Vinci. Ons eerste thema ging over de Indianen in Amerika. Hoe kwamen ze daar? Welk werk deden en doen ze? We hebben gekeken naar de verschillen tussen stammen, geconcludeerd dat er binnen de verschillende stammen ook verschillende tradities zijn en proberen ons in te denken hoe het zou zijn om in die tijd te leven. Ook hebben we ons creatief uitgeleefd bij het maken van een totempaal, zoals u hieronder kunt zien 😉

In het tweede thema hebben we ons verdiept in de Vikingen. Een groepje heeft een groot Vikingschip gemaakt, er zijn wat kleine schepen gemaakt en we hebben vissenkoppen ontleed. Hierbij keken we vooral naar wat er achter het kieuwdeksel zit en kwamen we tot de ontdekking dat een kieuw uit een heleboel verschillende kieuwbogen bestaat! Voor de één hét moment van het jaar, de ander griezelt erbij 😉 En wist u dat de Vikingen helemaal geen horens op hun helmen droegen? Dat beeld hebben we te danken aan een opera van Wagner…

Het derde thema gaat over de Ottomanen. Een thema waarbij niet alleen de kinderen op ontdekkingstocht gaan, maar ook hun juf (aangezien dit onderwerp ook voor haar nieuw is).

In april heeft groep 7 de Entreetoets gemaakt en groep 8 de Eindtoets. Spannende dagen voor de kinderen, waarin ze mochten laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Samen zijn we ook begonnen met het oefenen van de musical, het belooft een heel spektakel te worden!

Hoewel 4 en 5 mei in de vakantie zullen vallen, zijn we er toch al wel mee bezig. We bekijken de afleveringen van 13 in de oorlog en praten zo met elkaar door over de verschillen tussen toen en nu, maar ook over waarom het belangrijk is om hier nog steeds ieder jaar bij stil te staan. Dat het nog steeds vrede is, is heel bijzonder, zeker wanneer we horen over allerlei landen waarin dit niet zo is. Ook het thema ‘Wat is Gods rol’ bespreken we aan de hand van deze dingen dan uitvoerig…

Hartelijke groet van de kinderen en hun juf!