De schoolgids 2018-2019 – Schoolgids De Tamboerijn

Het Koersplan 2014-2018 LEV-WN – Koersplan 2014-2018 LEV WN

Visiedocument Meer- en hoogbegaafdenbeleid LEV-WN – MHB visiedocument definitief LEV WN 18-10-2018

In dit document staat beschreven welke strategieën we gebruiken in de rekenles –Pluspunt_3_Rekenstrategieen

In dit document staan de spellingafspraken beschreven die we gebruiken in de spellingles –Categorieënkaart Spelling gr 3-8